LEVERINGSKLARE BILER

Psst! Visste du at det er mulig å bygge en bruktbil? Siden vi demonterer alle våre brukte kjøretøy helt ned til hver minste skrue og mutter, kan du selv bestemme hvilken spesifikasjon du ønsker når bilen bygges sammen igjen –  akkurat som en nybil.

Eller du kan velge blant våre leveringsklare kjøretøy nedenfor. 

Lysteknikkpakke

Lysteknikkpakke

SOLD

Lysteknikkpakke + hyller for sparkesykkel batteritransport

SOLD

PAXSTER CARGO 1250L

Light Pack + Winter Pack

SOLD

PAXSTER CARGO 1250L

Light Pack + Battery Transportation

SOLD

PAXSTER CARGO 1250L

Light Pack + Winter Pack + Assistance Pack

SOLD

PAXSTER CARGO 1250L

Light Pack + Winter Pack + Assistance Pack

ENQUIRE NOW